Xalq artisti: "Eldar Mansurov kimi yetişməyimdə belə şeylərin böyük rolu olub..." - FOTOLAR

img

28-02-2021 [14:23]


Canı, qanı, bütün varlığı ilə musiqiyə bağlı olan, sənətlə yaşayan dəyərli bəstəkar, “Yeddi gözəl” rok-operasının, “Kleopatra” və “Olimp” kimi rok-baletlərin, 5 simfoniyanın, “Mahur-hindi” simfonik muğamının, bir çox simfonik, kamera və xor əsərlərinin, minlərlə mahnı və instrumental musiqinin, ən nəhayət, sorağı dünyanın 70-dən artıq ölkəsindən gələn “Bayatılar”ın müəllifi, Azərbaycanın Xalq artisti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü ELDAR MANSUROVun doğum günüdür. 

Təbrik edir, can sağlığı, uzun, sağlıqlı ömür, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq!

Eldar Mansurov 1952-ci il fevralın 28-də Bakıda, İçərişəhərdə musiqiçi ailəsində dünyaya gəlib. 

Məşədi Məlik bəy Mansurovun nəticəsi, Məşədi Süleyman bəy Mansurovun nəvəsidir. 

Atası Bəhram Mansurov da tanınmış tarzən olub. 

1968–1972-ci illərdə Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbinin (indiki Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci) fortepiano sinfində, 1974–1979-cu illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) bəstəkarlıq fakültəsində professor Cövdət Hacıyevin sinfində təhsil alıb.

Çox sevilən bəstəkarımız bir sıra filmlərə və tamaşalara musiqilər bəstələyib, 3000-dən artıq mahnı və instrumental musiqinin müəllifidir. Onun ən sevilən bəstəsi isə “Bayatılar”dır. 1989-cu ildə Briliant Dadaşovanın ifa etdiyi mahnı sonradan dünyanın bir çox ölkəsində - Türkmənistan, Rusiya, Türkiyə, Yunanıstan, Almaniya, İtaliya, İspaniya, Fransa, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya, ABŞ, İngiltərə, İsveç, Kanada, İsrail, ərəb ölkələri, hətta uzaq Braziliyada da müxtəlif ifaçılar tərəfindən istifadə edilib.

Eldar Mansurovun sevilən əsəri onun "Bəhramnamə"sidir. Əsər onun atası, məşhur tarzən Bəhram Mansurovun əziz xatirəsinə həsr olunub. Zəmanəsinin ən görkəmli ifaçılarından olan Bəhram Mansurov muğamlarımızı dünyaya tanıtdıran ilk musiqiçidir. Eldar Mansurov uzun illər təkcə bəstəkarlıqla yox, həm də muğamlarımızın tarixi və nəzəriyyəsi ilə də məşğul olub. O, elmi məqalələr yazmaqla yanaşı, 10 ildən çox atası Bəhram Mansurovun tarda ifasından bütün muğamları, qədim dəraməd, rəng, diringə, təsnif və bir çox el havalarını nota salıb. Eldar Mansurov 30 ildən çox nəslinin tarixi ilə də maraqlanıb. Arxivlərdə, muzeylərdə, kitabxanalarda bir çox əlyazmaları və tarixi sənədləri tədqiq edib, XVII əsrin əvvəllərindən bu günümüzə qədər əslən bakılı olan Mansurovlar nəslinin tarixini yazıb.

O dahi bəstəkar olmaqla yanaşı, Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcısıdır. Bundan əlavə, onun Azərbaycanın kino və teatr tarixinə də əvəzsiz xidmətləri olub. Azərbaycanda pop musiqinin təməlini qoyan Eldar Mansurov çoxlu sənətçi yetişdirib. 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2005-ci ildə "Əməkdar incəsənət xadimi", 2012-ci ildə "Xalq artisti" fəxri adlarına layiq görülüb. 

Ailəlidir, 2 oğlu var.

Eldar Mansurov: "Ğözümü açandan muğam, tar səsi eşitmişəm. Özümü dərk etdiyim vaxtdan musiqi canıma, qanıma hopub. Bizim evdə hamı musiqi alətində ifa etməyi bacarırdı. Anamla atam tar məktəbində tanış olublar. İllər keçdikdən sonra biz övladları da hərəmiz musiqinin bir sahəsinə meyil göstərdik. Mən pianonu seçdim, bəstəkar oldum.

Xoşbəxt adamam ki, evimizdə Seyid Şuşinski, Fikrət Əmirov, Qurban Pirimov, Mirzə Mansur, Yavər Kələntərli, Əlövsət Sadıqov kimi böyük sənətkarları görmüşəm. Ailənin ilki olduğuma görə, ad günlərim təmtəraqlı keçirdi. On altı kvadratmetrlik otağımıza 30-40 nəfər adam yığışırdı. 

Bəlkə də həmin dövrün tanınmış elə musiqiçisi yoxdur ki, vaxtilə bizim evdə olmasın. Evimizə qonaq gələndə atam bizi divanda oturdurdu və deyirdi ki, qulaq asın. Mənim Eldar Mansurov kimi yetişməyimdə belə şeylərin böyük rolu olub...

Fəxr edirəm ki, hər il yaşımın üstünə daha bir yaş gəlir. Kaşkilər və bəlkələrlə yaşamıram. İnsan yaşa dolduqca düşüncələri, hadisələrə baxışı dəyişir.  Heç bir şey təsadüfü yaşanmır.

Ümumiyyətlə, xaraktercə çox realistəm. Bəzən acı olsa da, həqiqətləri tamlığıyla qəbul edirəm. Heç vaxt olmayacaqların arxasınca baxmamışam.

Qəlbimiz həmişə sevgi ilə döyünməlidir. Başlıcası həyatı sevməlisən. Anaya, ataya, qadına, övlada, nəvələrə, dostlara və Vətənə olan sevgi həyat eşqinin hissəcikləridir. Yaşamaq istəyirsənsə, dünya da gözündə gözəlləşəcək..."

Sizə arzuladığınız daha gözəl həyat, can sağlığı, həmişə sevgi, həyat eşqi ilə dolu günlər yaşamağı arzulayırıq, Eldar müəllim!

Nurlanə Əliyeva,

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

MİA.AZ

img img img img img img

Digər xəbərlər
SON XƏBƏRLƏR